Mikro Myter 29

29. februar
Denmark256


Kalliope
Hvad degner du? spørger hun og stiller sig på tæer. Pennen danser hen over papiret, og efterlader et spor af sorte streger. Orv, det ord, hviner hun og rækker ud for at røre, men papiret undviger hendes fingre. Hun bider nervøst i dem, da hun får øje på blækhuset. Det kan hun nå. Hovda! siger hun, da det vælter ud.
Meget senere sidder hun på skødet i sin natkjole, da hun får øje på pennen. Du sga grive det, jeg siger! udbryder hun. Lidt efter er pennen klar, og det er hun også: Det var en engang en pige!

#februaryfiction

United-Kingdom-flag-256

 

Calliope
Whad are you drawding? she asks standing on tiptoe. The pen dances across the paper, leaving a trail of black lines. Wow, dhats words, she shrieks and reaches out to touch, but the paper escapes her fingers. She bites them nervously, but spots the ink pot. That, she can reach. Whoopi! she says, as it tumbles over.
Much later she sits on the lap in her nightgown, when she catches sight of the pen. You musd write, whad I say! she exclaims. Shortly after the pen is ready, and so is she: Once upon a time there was a girl!

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *